Archivo por días: 30 diciembre, 2014

El món de l’anàlisi estadístic, per Albert Iricibar

#1 Primer contacte

La estadística generalment es relaciona amb l’alt rendiment, algoritmes i anàlisis complexos per a buscar, entre d’altres elements, tendències en la manera de jugar, la tàctica col·lectiva del pròxim contrincant, o l’eficàcia dels nostres jugadors per determinar el seu rendiment, per finalment prendre decisions a l’hora d’afrontar el següent partit.

Les dades sols son números que representen una realitat, el més objectiva possible. I el que es faci amb elles dependrà de les necessitats de cada situació. Evidentment que un equip d’elit que s’està jugant un campionat del món valorarà una quantitat de dades molt més gran que el que sols es dedica a treballar la base. Però aquest segon que potser creu que no es tant necessari, al meu parer, s’està equivocant al pensar que no en pot treure profit d’analitzar, en el seu nivell, quelcom que el pugui ser necessari. Com per exemple la freqüència de repeticions bones que realitza un jugador en un entrenament. Però anem a veure un exemple més clar.

El que mostrem a continuació, és una taula on veiem recepcions bones. El total a la part superior i desglossat per cada jugador. També es diferència el tipus de recepció segons el servei que ha realitzat l’equip contrari. Haig d’indicar, que per poder extreure conclusions significatives, es necessari un nombre més alt de dades.

Així doncs d’aquest mateix exemple, un equip pot necessitar sols el número total de recepcions bones (amb les que es pot atacar) que realitza l’equip, amb un total de 22, així extraient un rendiment de l’equip en aquest element. Si pugem un nivell més, al diferenciar per jugador, està clar que podrem observar a qui ens busquen més en recepció, i si ho està fent bé o no. Un següent nivell seria diferenciar les recepcions (augmentar el nombre de criteris, que ja en parlarem en properes entrades), doncs així podem observar que de les 22 recepcions, 12 son positives 55% i 10 son doble positives, el 45%. S’hauria de treballar per tal que el percentatge de dobles positives sigui més alt que el de les positives. Si anem una mica més enllà i separem les recepcions segons el tipus de servei que realitza l’equip contrari, llavors observarem que amb pilotes des de el terra obtenim recepcions “#” a diferència que si el servei es flotant amb salt, que no som capaços de fer-ne cap.

Com queda mostrat en aquest exemple, com més informació obtenim, més clar queda el que està succeint i així poder arribar a conclusions més encertades.

Per poder obtenir les dades, en aquests darrers anys l’ús de software específic en el nostre esport s’ha centrat sobretot en el DataVolley, però no es l’únic que hi ha al mercat, i com veurem en post posteriors, hi altres opcions per treure informació prou significativa per al nostre equip. Amb una fulla i anotar puntets de la freqüència d’accions és suficient, o la utilització d’una fulla de càlcul d’Excel preparada, també es vàlida per introduir informació i extreure’n conclusions rellevants. Es necessari saber el que volem trobar i plasmar-ho d’alguna manera (software o paper) per a recollir aquesta informació

 Us plantejo algunes qüestions, creieu necessari per al vostre equip fer estadística? on està la línia que separa el sí del no de fer-ne? Quines limitacions us trobeu per a fer-ne?

Albert Iricibar | Tècnic Grup Femení GET Blume Voleibol