Archivo por meses: noviembre 2015

Exercicis d’entrenament en la Etapa 1 de l’ “IniVòlei”, per Carlos García

INTRODUCCIÓ

Una vegada hem desenvolupat les diferents etapes de l’Inivòlei, i altres entrades al Blog on s’han posat sobre la taula diversos aspectes a tenir en compte (veure les entrades 6 al 9), es el moment de proposar exerci progressius que ens donen suport al mètode.

EXERCISIS ETAPA 1

A l’hora de iniciar-se al nostre esport es molt important, més que aprendre els diferents contactes amb la pilota (dits, avantbraç…) es bàsic el treball d’ajust amb la pilota del jugador/a en l’espai, es a dir, situar el cos en el lloc i moment correcte en relació amb la posició de la pilota.

Com ja van dir en anteriors entrades, per exemple, a l’hora de fer el toc de dits s’ha de estar sota de la pilota i lluny de la mateixa a la hora d’utilitzar el gest d’avantbraç. Podem aprendre molt be a fer el diferents tocs però sense la ubicació correcte el resultat final no serà eficaç  (si fem tocs de dits amb la pilota sota el cap o davant del cap no serà possible donar-li l’alçada i direcció correctes que permeten al nostre company realitzar la següent acció del joc en les condicions adequades.

El exercissis plantejats a continuació ens ajudaran a treballar aquest tipus de coordinació per tal de aconseguir un ajust correcte del jugador amb la pilota i en el moment correcte.

INDIVIDUALS AMB UNA PILOTA PER JUGADOR/A

Exercici  1

Es tracta de llençar la pilota a l’aire i agafar-la sense que toqui el terra. A l’inici sense massa alçada i més endavant buscant diferents alçades i també diferents direccions (davant, esquerra, dreta…).

figuraArticle

Exercici  2

Ho mateix amb desplaçaments més grans, amb girs entre el llançament i la recollida, tocant el terra…

Exercici  3

Llençar i agafar la pilota amb una mà i agafar-la amb l’altre, llençar i agafar amb la mateixa mà, llençar amb una mà i agafar-la amb totes dues.

Aquests tipus de exercissis bàsic ens poden servir per començar a relacionar-nos amb la pilota i poder avançar cap a situacions més complexes.

En la següent entrada proposarem exercissis a treballar per parelles amb l’objectiu de aprendre a controlar pilotes que vinguin d’altre jugador/a i des de diferents alçades i distancies que finalment es molt semblant a les coordinacions que el nostre esport ens exigeixi.

Carlos García – Departament de Promoció de la FCVb

#1 Disseny gràfic i recollida de dades bàsica, per Albert Iricibar

2a Temporada: Creació d’un model en Excel

Benvolguts lectors, iniciem aquesta segona temporada amb un conjunt d’entrades per a poder dissenyar amb Excel una fulla on poder introduir dades i fer càlculs per a fer-ne un anàlisi posterior. Intentaré explicar pas a pas com fer el disseny d’un model més senzill, i anar afegint més complexitat al mateix. Sense estendre’s més, comencem.

Per facilitar la comprensió del passos, aniré afegint impressions de pantalla del model que vaig crear i que pot servir de guia, però evidentment que es pot adaptar a les vostres necessitats.

Primer de tot es pensar quines dades es volen treure, per servir d’exemple, utilitzarem el Servei, la Recepció i l’Atac en k1 i k2 de cada set i un acumulat de tots. Posarem el número d’accions totals i separant per criteris de valoracions (de 0 a 4), i per últim, farem un càlcul del rendiment.

El disseny que mostro a continuació, repeteixo, és una guia que a partir d’aquí podeu canviar al vostre gust.

figura1

Les funcions utilitzades en aquest cas son dues, la que es mostra per realitzar el càlcul de rendiment i la funció “SUMA”. Per entendre millor la que hi ha escrita pel rendiment “=SI(I4=0;””;D3/I4)”; si a la cel·la “I4” (totals) posa 0, no escriguis res, sinó, fes la divisió entre la cel·la “D4” (millor valoració o punt) i la cel·la “I4” (total d’accions). Utilitzar la funció SI en aquest cas es va fer per simple estètica, ja que es pot posar directament la divisió. Les cel·les de la columna “I”, on surten els totals, s’ha d’escriure la funció suma d’aquesta manera; “=SUMA(D4:H4)”. Igual que els totals de la fila 16, es la suma de tota la columna “=SUMA (D4:D15)”. En cada una de les caselles s’ha d’anar posant el número que correspongui d’accions per aquella valoració

A continuació exposarem una forma d’anar sumant números a les caselles sols utilitzant el ratolí, però abans hauríem d’activar les opcions de programació en Visual Basic, el qual ens obrirà un gran món de possibilitats.

Entenem les macros com a funcions creades per nosaltres mateixos que ens agilitza alguna o algunes accions.

Com hem dit, la acció que crearem es la de sumar un número en la cel·la seleccionada al fer doble clic amb el ratolí. Per fer això primer hem de poder accedir a la pantalla que mostrem a continuació.

figura2

Per accedir-hi, hem de activar la pestanya de “programador”.

  1. Clicar en arxiu, Opcions i obrir la opció “personalitzar cinta d’opcions”.
  2. Al llistat de la dreta, sortirà la opció, desactivada, de “programador”, doncs ha d’estar activada.
  3. Un cop activat, apareixerà la pestanya “programador” a la cinta d’eines, on podrem clicar la opció “Visual Basic” que està a la esquerra del tot i apareixerà la pantalla mostrada.

Llavors un cop obert aquesta finestra ens trobem amb un llistat a l’esquerra on surten les fulles que tinguem al excel i una amb el nom que posa “ThisWorkBook”. Fem doble clic per activar-la. Ens apareixerà una nova finestra com la que mostrem al costat. Llavors el següent pas és seleccionar en la pestanya on posa general, “Workbook” i s’escriurà de manera automàtica aquest text:

Private Sub Workbook_Open()

End Sub

figura3

A la pestanya on posa declaracions, ara posarà “Open”, el que hem de fer es desplegar-la i buscar la opció “SheetBeforeDoubleClick” i seleccionar-la. Llavors s’escriurà de manera automàtica:

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

L’escrit que s’ha creat primer es pot esborrar sense problemes. El codi que s’ha d’escriure entre la frase Private sub i la de End Sub es el que poso a continuació:

figura4

ActiveCell.Value = ActiveCell.Value + 1

Application.Cells(Application.ActiveCell.Row, Application.ActiveCell.Column + 2).Activate

El que fa aquest codi es que sumi 1 al valor de la cel·la activa quan es faci doble clic i que mogui 2 cel·les a la dreta la casella activa. Al final hauria de quedar com es mostra a continuació.

Amb el que acabem d’escriure aconseguim poder sumar 1 en cada cel·la que li fem doble clic amb el ratolí.

En properes entrades seguirem afegint opcions a la fulla excel que espero que siguin del vostre interès.

Albert Iricibar – Tècnic Grup Femení ARC Voleibol