Progressió Metodològica d’iniciació al voleibol ETAPA 4, per Carlos García

INTRODUCCIÓ

En aquesta etapa el jugador/a ja pot jugar amb format 3×3 similar amb dimensions majors del terreny de joc i l’alçada de la xarxa ja sempre al voltant dels 2 metres. Es tracta d’aconseguir controlar la pilota agafant-la no més una vegada en tots els tres tocs.

ETAPA 4. (10-11 anys/5è Primària)

Diapositiva1

COMPETICIÒ

 • FORMAT DE JOC :
 • Un jugador davant i dos darrera.
 • DIMENSIONS DEL CAMP :
 • 4-5×5-6m com a referència màxima.
 • Dibuixar una línea a 1m de la xarxa per tal de limitar els desplaçaments del jugador davanter a l’hora de rebre/defensar. D’aquesta manera hi ha una limitació diferenciada dels rols del jugadors/es.
 • ALÇADA DE LA XARXA : 2.00m aprox.
 • DESENVOLUPAMENT DEL JOC .
 • Per tal de realitzar el servei el jugador pot utilitzar el gest d’avantbraç (autopassada + colpeix). També pot començar a utilitzar (no obligatori) el GEST SERVEI DE BAIX i des de dins de la pista.
 • Els trios competeixen amb no més una opció d’agafar la pilota i ha de ser en el primer o segon toc [es a dir, el tercer toc es obligatori que sigui ]. El jugador que agafa la pilota s’ha de fer una autopassada per tal de colpejar la pilota cap l’altre company o camp contrari.
 • Es recomanable, una vegada es desenvolupa l’etapa inicialment , incitar al jugador a agafar el segon toc de tots tres. Aquest segon toc es el que garanteix una mínima precisió per tal de que l’atacant (jugador que farà el tercer toc) pugui contactar amb la pilota en bones condicions.
 • Els trios han de completar el cicle de joc [el tres tocs] per tal d’aconseguir guanyar el punt. En el cas d’aconseguir guanyar la jugada amb només 1-2 tocs, aquesta serà declarada nul·la. L’equip que guanyi la jugada serà el que faci el següent servei (es a dir, que el punt no puja al marcador i fa el servei l’equip que ha guanyat la jugada).
 • El mateix jugador no podrà realitzar més de 3 serveis consecutius.

DIDÀCTICA

 • Iniciació al servei com a forma d’iniciar el joc ( servei de baix i dins del camp ).
 • Cop de la pilota procedent del camp contrari per a posteriorment encadenar cops en el propi camp . Una sola opció permesa de recepció ( agafar ) de la pilota durant el cicle de joc.
 • Exercicis de 1×1 encadenant cops sobre un mateix simulant el cicle de joc i insistint en el treball de tècnica relacionada amb l’atac (toc de dits en salt ).
 • Iniciació a la comprensió de diferents rols (mai especialització ) segons zones del camp.
 • Exercicis de simulació de joc real (es pot plantejar l’incentiu de cobrir el cicle complet de joc sense agafar la pilota i amb valor doble en cas de puntuar. Hem d’estar segurs que tenen ben assimilat aquest cicle).

OBJECTIUS

Perfeccionament dels desplaçaments específics (major incidència en tècnica relacionada amb el treball a la xarxa ).

CONCLUSIONS

En aquesta evolució es persegueix que cada vegada siguin menys el tocs que es facin amb l’ajuda d’agafar la pilota. Si abans es podien agafar dos dels tres tocs ara ja no més es pot agafar un d’ells.

A més a més, seria important que el toc agafat fos el segon ja que es permetria donar suficient control a la pilota (es molt fàcil que vingui descontrolada del primer toc i agafar-la en el segon permeti una col·locació vàlida per tal de poder ser atacada al costat de la xarxa per el jugador que faci el tercer toc, que es el objectiu tàctic bàsic de l’atac). Si la pilota no arriba a aquesta zona per tal de ser atacada l’equip contrari tindrà moltes més facilitats per a defensar la mateixa.

Per últim, el format de tres jugadors fa necessari la comprensió dels diferents rols del joc en funció a la zona del camp que ocupi en cada moment.

Et serveix aquesta progressió segons la teva experiència ?

Carlos García | Departament de Promoció.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>